Komplex 90 Badanie Materiałów Sp. z o.o.

Laboratorium Badawcze uznane przez Urząd Dozoru Technicznego.
Świadectwo uznania nr LB-109/09

a2.png

O nas - kompleksowe badania materiałów

Komplex 90 Badanie Materiałów Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach działa na rynku badań nieniszczących od 1990 roku. Firmę założyła grupa specjalistów NDT wywodzących się z wiodącej na południu Polski firmy budującej dla energetyki w kraju i zagranicą.

Przez lata swej działalności firma Komplex 90 wykonywała badania na: obiektach gazowniczych takich jak stacje redukcyjno – pomiarowe wraz z urządzeniami, gazociągi, śluzy, heatery, zbiorniki, obiektach ciepłowniczych - ciepłociągi oraz wszelkiego rodzaju konstrukcjach budowlanych, halach.

Firma Komplex 90 posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania pomiarów i działa zgodnie z normą PN-EN ISO 17025. Personel wykonujący wszelkie analizy posiada uprawnienia (certyfikaty) do wykonywania badań 1-go, 2-go i 3-go stopnia.

Wśród naszego sprzętu znajdują się:

  • pojemniki Gammamat SE,
  • Sentinel,
  • mobilne laboratorium badawcze (badania RT),
  • zestaw do badań magnetyczno-proszkowych,
  • aparat Starmans do badań ultradźwiękowych,
  • nowoczesne sygnalizatory promieniowania,
  • samochody przystosowane do transportu materiałów promieniotwórczych.

Prowadząc nasze działanie korzystamy z najpopularniejszych metod nieniszczących, w tym z techniki radiograficznej (RT), magnetyczno-proszkowej (MT), penetracyjnej (PT), wizualnej (VT) i ultradźwiękowej (UT). Ich zastosowanie pozwala na wykrycie różnego rodzaju nieciągłości w analizowanych tworzywach i produktach, bez ich uszkadzania oraz zmieniania ich właściwości użytkowych. Zachęcamy Państwa gorąco do zapoznania się z pełną ofertą Komplex 90 oraz do współpracy.

Badania materiałów - co oferujemy ?

Badanie penetracyjne

Badanie penetracyjne

Jedną z popularnych technik kontroli są badania penetracyjne, które opierają się na zjawisku wnikania cieczy (kapilarnej penetracji) w otwarte szczeliny powierzchniowe.
Badania wizualne

Badania wizualne

Badania wizualne (VT) opierają się na kontroli wzrokowej, nieuzbrojonym okiem bądź z zastosowaniem specjalnych przyrządów optycznych.
Badania magnetyczno-proszkowe

Badania magnetyczno-proszkowe

Technika ta wykorzystuje zjawisko rozproszenia lub zmiany przenikalności magnetycznej w miejscach występowania wad.
Badania ultradzwiękowe

Badania ultradzwiękowe

Metoda ultradźwiękowa (UT), która umożliwia wykrywanie najbardziej niebezpiecznych nieciągłości materiałowych wewnętrznych, jak również powierzchniowych i podpowierzchniowych obiektu.
Badania radiograficzne

Badania radiograficzne

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych i szeroko stosowanych metod nieniszczących są badania radiograficzne ...
Badania NDT

Badania NDT

Profesjonalne, nieniszczące badania NDT, nieodzownym elementem procesów produkcyjnych oraz eksploatacji różnego rodzaju urządzeń.

Dane teleadresowe

Komplex 90
Badanie Materiałów Sp. z o.o.

ul. Pszczyńska 167
43-175 Wyry

tel: 507 106 629
tel. 502 675 978
email : k.komplex90@onet.eu

Świadectwo uznania nr LB-109/09

Laboratorium badawcze uznane przez Urząd Dozoru Technicznego.

PN-EN ISO 17025

Firma Komplex 90 posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania pomiarów i działa zgodnie z normą PN-EN ISO 17025.