Badania ultradźwiękowe

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą na wykonywanie badań nieniszczących przy zastosowaniu różnych technik. Jedną z nich jest metoda ultradźwiękowa (UT), która umożliwia wykrywanie najbardziej niebezpiecznych nieciągłości materiałowych wewnętrznych, jak również powierzchniowych i podpowierzchniowych obiektu. Badania przeprowadzane przy pomocy tej metody najczęściej stosowane są w segmencie przemysłowym.

Na czym polega badanie ultradźwiękowe?

Podczas wykonywanych badań tą techniką, do obiektu wprowadzane są fale ultradźwiękowe o określonych parametrach, które w wyniku odbicia od nieciągłości są obserwowane jako impulsy na ekranie defektoskopu ultradźwiękowego.

Badania ultradźwiękowe pozwalają wykrywać różnorodne wady analizowanego produktu lub tworzywa: pęknięcia, niespawy, porowatość, zawalcowania, nieszczelności i inne nieciągłości materiałowe wewnątrz badanego obiektu.

Zalety techniki UT:

 • pozwala na określenie typu wady, wymiarów oraz jej lokalizacji w elemencie badanym,
 • szybkość uzyskiwanych informacji,
 • skuteczność,
 • badania nieniszczące,
 • uniwersalność,
 • wysoki stopień dokładności.

Zastosowanie

Metoda ultradźwiękowa wykorzystywana jest w celu przeprowadzania badań złączy spawanych, części maszyn, materiałów hutniczych, a także pomiaru grubości.

Wszystkich zainteresowanych poznaniem szczegółów tej oferty oraz współpracy z naszymi specjalistami, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Wykaz norm

 1. PN-EN 1330-1 Badania nieniszczące Terminologia Terminy ogólne
 2. PN-EN 1330-2 Badania nieniszczące Terminologia Terminy wspólne dla badań nieniszczących
 3. PN-EN 1330-4 Badania nieniszczące Terminologia – Część 4: Terminy stosowane w badaniach ultradźwiękowych
 4. PN-EN 583-1 Badania nieniszczące – Badania ultradźwiękowe – Część 1: Zasady ogólne
 5. PN-EN 583-2 Badania nieniszczące – Badania ultradźwiękowe – Część 2: Nastawianie czułości i zakresu obserwacji
 6. PN-EN 583-3 Badania nieniszczące – Badania ultradźwiękowe – Część 3: Technika przepuszczania
 7. PN-EN 583-4 Badania nieniszczące – Badania ultradźwiękowe – Część 4: Badania nieciągłości prostopadłych do powierzchni
 8. PN-EN 583-5 Badania nieniszczące – Badania ultradźwiękowe – Część 5: Charakteryzowanie i wymiarowanie nieciągłości
 9. PN-EN 583-6 Badania nieniszczące – Badania ultradźwiękowe – Część 6: Dyfrakcja technika czasu przejścia jako metoda wykrywania i wymiarowania nieciągłości
 10. PN-EN 1714 Spawalnictwo – Badania nieniszczące złączy spawanych – Ultradźwiękowe badania złączy spawanych
 11. PN-EN 1713 Nieniszczące badania spoin – Badanie ultradźwiękowe – Charakterystyka niezgodności w spoinach
 12. PN-EN 1712 Badania nieniszczące złączy spawanych – Badania ultradźwiękowe złączy spawanych – Poziomy akceptacji
 13. PN-EN 10160 Badania ultradźwiękowe wyrobów stalowych płaskich grubości równej lub większej niż 6 mm ( metoda echa )
 14. PN-EN 10288-3 Badania nieniszczące odkuwek stalowych – Badania ultradźwiękowe odkuwek ze stali ferrytycznych lub martenzytycznych
 15. PN-EN 10288-4 Badania nieniszczące odkuwek stalowych – Badania ultradźwiękowe odkuwek ze stali nierdzewnych, austenitycznych i austenityczno-ferrytycznych
 16. PN-EN 27963 Połączenia spawane w stali – Wzorzec kontrolny nr 2 do ultradźwiękowych badań stali
 17. PN-EN 30042 Złącza spawane łukowo z aluminium i jego spawanych stopów – wytyczne dla określenia poziomów jakości według niezgodności spawalniczych
 18. PN-EN ISO 5817 Złącza spawane łukowo – Wytyczne określenia poziomów jakości według niezgodności spawalniczych
 19. PN-EN ISO 6520-1 Spawanie i procesy pokrewne – Klasyfikacja geometrycznych niezgodności spawalniczych w metalach. Część 1: Spawanie
 20. PN-EN 12223 Badania nieniszczące – Badania ultradźwiękowe – Opis próbki wzorcowej
 21. PN-EN 12680-1 Odlewnictwo – Badania ultradźwiękowe – Część 1: Odlewy staliwne ogólnego zastosowania
 22. PN-EN 14127 Badania nieniszczące – Ultradźwiękowe pomiary grubości
 23. PN-EN 13668-3 Badania nieniszczące – Charakterystyka i weryfikacja aparatury ultradźwiękowej – Część 3: Aparatura kompletna
 24. PN-EN 27963 Połączenia spawane w stali – Wzorzec kontrolny nr 2 do ultradźwiękowych badań

Dane teleadresowe

Komplex 90
Badanie Materiałów Sp. z o.o.

ul. Pszczyńska 167
43-175 Wyry

tel: 507 106 629
tel. 502 675 978
email : k.komplex90@onet.eu

Świadectwo uznania nr LB-109/09

Laboratorium badawcze uznane przez Urząd Dozoru Technicznego.

PN-EN ISO 17025

Firma Komplex 90 posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania pomiarów i działa zgodnie z normą PN-EN ISO 17025.