Badania wizualne na Śląsku

Oględziny wzrokowe najczęściej łączone są z inną techniką badań nieniszczących stanowią wstępne rozpoznanie jakości połączeń spawanych. Badania wizualne (VT) opierają się na kontroli wzrokowej, nieuzbrojonym okiem bądź z zastosowaniem specjalnych przyrządów optycznych (lupa, endoskop, peryskop, zestaw lusterek i wideoskop). Metoda umożliwia wykrycie dużych wad: powierzchniowych (pęknięcia kuźnicze, spawalnicze, hartownicze, podtopienia, rysy, braki przetopu, wklęśnięcia) i kształtu elementów (przesunięcia brzegów, odkształcenia kątowe, ubytki korozyjne, porowatości, pustki).

Analiza wzrokowa jest przeprowadzana najczęściej przed zastosowaniem metody radiograficznej bądź ultradźwiękowej. W wyniku badań wizualnych można określić charakter i rodzaj wad, ustalić klasę wadliwości. Metodę wzrokową stosuje się przy kontrolowaniu jakości:

  • złącza po spajaniu,
  • materiałów podstawowych,
  • materiałów dodatkowych,
  • złączy kwalifikacyjnych spawaczy,
  • i innych.

Zewnętrzne oględziny umożliwiają wykrycie istotnych niedokładności pod kątem wielkości i kształtu, odnaleźć pęknięcia powierzchniowe, sprawdzić porowatość oraz znaleźć kratery. Przeprowadzenie takiej kontroli nie wymaga dużych nakładów finansowych i może być realizowane na każdym etapie realizacji inwestycji. Należy mieć na uwadze, że pozwala jednak wyłącznie na wykrycie wad powierzchniowych.

Wykorzystanie metody wzrokowej

Tę metodę wykorzystuje się na różnych etapach produkcji stalowych elementów, od przygotowania do spawania przez kontrolę złącza w czasie spawania, aż po analizę gotowego elementu. Stosowana jest także do analizy użytkowanych części, takich jak pompy i zbiorniki, rurociągi, turbiny i wirniki, jak również podzespoły samolotów czy statków.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Wykaz norm

1.    PN-EN 1330-2 Badania nieniszczące – Terminologia – Terminy wspólne dla badań nieniszczących
2.    PN-EN 1330-10 Badania nieniszczące – Terminologia – Część 10: Terminy stosowane w badaniach wizualnych
3.    PN-EN 13018 Badania nieniszczące – Badania wizualne – Zasady ogólne
4.    PN-EN 13927 Badania nieniszczące – Badania wizualne – Wyposażenie
5.    PN-EN 970 Spawalnictwo – Badania nieniszczące złączy spawanych – Badania wizualne
6.    PN-EN 30042 Złącza spawane łukowo z aluminium i jego spawanych stopów – Wytyczne dla określenia poziomów jakości według niezgodności spawalniczych
7.    PN-EN ISO 5817 Złącza spawane łukowo – Wytyczne określenia poziomów jakości według niezgodności spawalniczych
8.    PN-EN 6520-1 Spawanie i procesy pokrewne – Klasyfikacja geometrycznych niezgodności spawalniczych w metalach. Część 1: Spawanie
9.    PN-EN 12454 Odlewnictwo – Badania wizualne nieciągłości powierzchniowych – Odlewy staliwne wykonywane w formach piaskowych
10.    PN-ISO 3058 Badania nieniszczące – Przyrządy pomocnicze do badań wizualnych – Dobór lup o małych powiększeniach
11.    ISO 3057 Badania nieniszczące Badanie powierzchni technikami replik metalograficznych
12.    PN-EN 1370 Odlewnictwo – Badanie chropowatości powierzchni za pomocą wzorców wzrokowo-dotykowych
13.    PN-EN 10163-1 Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco – Część 1: Wymagania ogólne
14.     PN-EN 10163-2 Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco – Część 2: Blachy grube i blachy uniwersalne
15.    PN-EN 10163-3 Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco – Część 3: Kształtowniki

Dane teleadresowe

Komplex 90
Badanie Materiałów Sp. z o.o.

ul. Pszczyńska 167
43-175 Wyry

tel: 507 106 629
tel. 502 675 978
email : k.komplex90@onet.eu

Świadectwo uznania nr LB-109/09

Laboratorium badawcze uznane przez Urząd Dozoru Technicznego.

PN-EN ISO 17025

Firma Komplex 90 posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania pomiarów i działa zgodnie z normą PN-EN ISO 17025.