Badania NDT - Śląsk

Aktualnie możemy zaobserwować znaczny wzrost norm i wymogów dotyczących jakości materiałów, tworzyw, złączy i gotowych produktów. Fakt ten sprawia, że profesjonalne, nieniszczące badania NDT stają się nieodzownym elementem procesów produkcyjnych oraz eksploatacji różnego rodzaju urządzeń.

Badania nieniszczące NDT (Non-Destructive Testing) służą do oceny stanu obiektu tak, by w żaden sposób nie wpływać na jego właściwości strukturalne i powierzchniowe. Za ich pomocą można wykrywać nieciągłości materiałowe, ocenić indywidualne właściwości danego materiału bądź wykonać pomiary gabarytowe obiektu. To ważny elementy przemysłu, ponieważ badania NDT pozwalają już od wczesnych etapów produkcji skutecznie dbać o wysoką jakość półwyrobów, a następnie produktów i składających się z nich urządzeń oraz konstrukcji. Znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle lotniczym, chemicznym, petrochemicznym, zbrojeniowym, energetyce, budownictwie dróg, mostów, kolei, a nawet w dziedzinach nietechnicznych, takich jak choćby potwierdzanie autentyczności czy wieku dzieł sztuki.

Jaką funkcję pełnią badania nieniszczące? Umożliwiają wykrycie wszelkich nieciągłości w analizowanym materiale lub produkcie bez ingerowania w ich strukturę i zmieniania ich właściwości. Pozwalają dokonać kontroli przez cały cykl życia produktu, a dzięki temu wyeliminować wszelkie defekty i zapobiec ryzyku awarii. Przeprowadzenie całego procesu na poszczególnych etapach produkcji i eksploatacji, zapewni pełne bezpieczeństwo użytkowania.

Firma Komplex 90 przeprowadzi badania nieniszczące (NDT) w zakresie:

 • urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych, a także różnego typu instalacji wraz z ich podzespołami,
 • urządzeń dźwignicowych, a także różnego rodzaju instalacji tego sprzętu oraz jego podzespołów.

W realizacji naszych usług wykorzystujemy następujące metody:

 • radiograficzna (RT),
 • magnetyczno-proszkowa (MT),
 • penetracyjna (PT),
 • wizualna (VT),
 • ultradźwiękowa (UT).

Kompleksowe badania NDT mogą być wykonywane na każdym etapie produkcji lub eksploatacji, zgodnie z potrzebami Klientów bądź określonymi procesami technologicznymi.

Jakie korzyści płyną ze współpracy z firmą Komplex 90?

 • potwierdzenie jakości określonych tworzyw i gotowych produktów,
 • obniżenie zawodności użytkowanego sprzętu,
 • zredukowanie do minimum kosztów wynikających z nagłych przestojów w produkcji,
 • wyeliminowanie z procesu produkcyjnego wadliwych tworzyw i maszyn.

Dane teleadresowe

Komplex 90
Badanie Materiałów Sp. z o.o.

ul. Pszczyńska 167
43-175 Wyry

tel: 507 106 629
tel. 502 675 978
email : k.komplex90@onet.eu

Świadectwo uznania nr LB-109/09

Laboratorium badawcze uznane przez Urząd Dozoru Technicznego.

PN-EN ISO 17025

Firma Komplex 90 posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania pomiarów i działa zgodnie z normą PN-EN ISO 17025.