Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na ich używanie, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Badania ultradzwiękowe

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą na wykonywanie badań nieniszczących przy zastosowaniu różnych technik. Jedną z nich jest metoda ultradźwiękowa (UT), która umożliwia wykrywanie najbardziej niebezpiecznych nieciągłości materiałowych wewnętrznych, jak również powierzchniowych i podpowierzchniowych obiektu. Badania przeprowadzane przy pomocy tej metody najczęściej stosowane są w segmencie przemysłowym.

Na czym polega badanie ultradźwiękowe?

Podczas wykonywanych badań tą techniką, do obiektu wprowadzane są fale ultradźwiękowe o określonych parametrach, które w wyniku odbicia od nieciągłości są obserwowane jako impulsy na ekranie defektoskopu ultradźwiękowego.

Badania ultradźwiękowe pozwalają wykrywać różnorodne wady analizowanego produktu lub tworzywa: pęknięcia, niespawy, porowatość, zawalcowania, nieszczelności i inne nieciągłości materiałowe wewnątrz badanego obiektu.

Zalety techniki UT:

  • pozwala na określenie typu wady, wymiarów oraz jej lokalizacji w elemencie badanym,
  • szybkość uzyskiwanych informacji,
  • skuteczność,
  • badania nieniszczące,
  • uniwersalność,
  • wysoki stopień dokładności.

Zastosowanie

Metoda ultradźwiękowa wykorzystywana jest w celu przeprowadzania badań złączy spawanych, części maszyn, materiałów hutniczych, a także pomiaru grubości.

Wszystkich zainteresowanych poznaniem szczegółów tej oferty oraz współpracy z naszymi specjalistami, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Wykaz norm

1.    PN-EN 1330-1 Badania nieniszczące Terminologia Terminy ogólne
2.    PN-EN 1330-2 Badania nieniszczące Terminologia Terminy wspólne dla badań nieniszczących
3.    PN-EN 1330-4 Badania nieniszczące Terminologia – Część 4: Terminy stosowane w badaniach ultradźwiękowych
4.    PN-EN 583-1 Badania nieniszczące – Badania ultradźwiękowe – Część 1: Zasady ogólne
5.    PN-EN 583-2 Badania nieniszczące – Badania ultradźwiękowe – Część 2: Nastawianie czułości i zakresu obserwacji
6.    PN-EN 583-3 Badania nieniszczące – Badania ultradźwiękowe – Część 3: Technika przepuszczania
7.    PN-EN 583-4 Badania nieniszczące – Badania ultradźwiękowe – Część 4: Badania nieciągłości prostopadłych do powierzchni
8.    PN-EN 583-5 Badania nieniszczące – Badania ultradźwiękowe – Część 5: Charakteryzowanie i wymiarowanie nieciągłości
9.    PN-EN 583-6 Badania nieniszczące – Badania ultradźwiękowe – Część 6: Dyfrakcja technika czasu przejścia jako metoda wykrywania i wymiarowania nieciągłości
10.    PN-EN 1714 Spawalnictwo – Badania nieniszczące złączy spawanych – Ultradźwiękowe badania złączy spawanych
11.    PN-EN 1713 Nieniszczące badania spoin – Badanie ultradźwiękowe – Charakterystyka niezgodności w spoinach
12.    PN-EN 1712 Badania nieniszczące złączy spawanych – Badania ultradźwiękowe złączy spawanych – Poziomy akceptacji
13.    PN-EN 10160 Badania ultradźwiękowe wyrobów stalowych płaskich grubości równej lub większej niż 6 mm ( metoda echa )
14.    PN-EN 10288-3 Badania nieniszczące odkuwek stalowych – Badania ultradźwiękowe odkuwek ze stali ferrytycznych lub martenzytycznych
15.    PN-EN 10288-4 Badania nieniszczące odkuwek stalowych – Badania ultradźwiękowe odkuwek ze stali nierdzewnych, austenitycznych i austenityczno-ferrytycznych
16.    PN-EN 27963 Połączenia spawane w stali – Wzorzec kontrolny nr 2 do ultradźwiękowych badań stali
17.    PN-EN 30042 Złącza spawane łukowo z aluminium i jego spawanych stopów – wytyczne dla określenia poziomów jakości według niezgodności spawalniczych
18.    PN-EN ISO 5817 Złącza spawane łukowo – Wytyczne określenia poziomów jakości według niezgodności spawalniczych
19.    PN-EN ISO 6520-1 Spawanie i procesy pokrewne – Klasyfikacja geometrycznych niezgodności spawalniczych w metalach. Część 1: Spawanie
20.    PN-EN 12223 Badania nieniszczące – Badania ultradźwiękowe – Opis próbki wzorcowej
21.    PN-EN 12680-1 Odlewnictwo – Badania ultradźwiękowe – Część 1: Odlewy staliwne ogólnego zastosowania
22.    PN-EN 14127 Badania nieniszczące – Ultradźwiękowe pomiary grubości
23.    PN-EN 13668-3 Badania nieniszczące – Charakterystyka i weryfikacja aparatury ultradźwiękowej – Część 3: Aparatura kompletna
24.    PN-EN 27963 Połączenia spawane w stali – Wzorzec kontrolny nr 2 do ultradźwiękowych badań

Przejdź do góry ^