BLOG


Dlaczego metoda ultradźwiękowa? Zalety techniki UTBadania ultradźwiękowe, tak samo jak badania radiograficzne, są jedną z metod objętościowych NDT, czyli należą do badań nieniszczących. Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest wykrycie wewnętrznych nieciągłości badanego materiału, czyli pęknięć, rozwarstwień oraz przyklejania. Metoda opiera się na zjawisku rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w badanych materiałach. Jakie są największe zalety techniki UT?

Czytaj dalejWykorzystanie badania wizualnego przy produkcji elementów stalowychStal to bez wątpienia jeden z bardzo popularnych materiałów, z których wykonuje się różnego rodzaju elementy i konstrukcje, szczególnie takie, które ze względu na zastosowanie muszą charakteryzować się dużą wytrzymałością. Wszyscy chyba wiemy, że wynika to z faktu, iż stal jest bardzo twarda oraz odporna na rozciąganie i naprężanie.

Czytaj dalejZastosowanie badań radiograficznychBadania radiograficzne to jedna z najczęściej stosowanych metod badań niszczejących. Wynika to z wielu czynników, w tym m.in. z wiarygodności wyników, które gwarantują. Jakie jest ich praktyczne zastosowanie?

Czytaj dalejZalety korzystania z badań penetracyjnychBadania penetracyjne (Penetrant Testing) to metoda zaliczana do grupy badań nieniszczących, która pozwala wykryć nieciągłości występujące na zewnętrznej powierzchni badanego przedmiotu. Bazuje na zjawisku wnikania kapilarnego cieczy w wąskie szczeliny, wykazując braki ciągłości struktury materiału badanego. Jak wykonuje się badania penetracyjne oraz jakie są zalety metody?

Czytaj dalejW jakim celu wykonuje się badania nieniszczące NDT?Konstrukcje budowalne, wyroby hutnicze, zbiorniki muszą być produkowane przy zachowaniu pewnych warunków produkcyjnych. Wpływają one na spełnianie przez nie surowych wymagań, parametrów technicznych. Badanie nieniszczące NDT mają na celu wykryć wszelkie wady produktowe na długo przed oddaniem produktu do użytku.

Czytaj dalejZasady przeprowadzania badań ultradźwiękowychBadania ultradźwiękowe są stosowane przede wszystkim w celu wykrywania wad w materiałach, a metoda ta bazuje na rozchodzeniu się fal ultradźwiękowych w poddawanych kontroli tworzywach. Następnie prowadzone są obserwacje impulsów, a tym samym wielkość wady. Co jeszcze wiemy o tej metodzie, a także jakie są zasady związane z jej wykonywaniem?

Czytaj dalej


Dane teleadresowe

Komplex 90
Badanie Materiałów Sp. z o.o.

ul. Pszczyńska 167
43-175 Wyry

tel: 507 106 629
tel. 502 675 978
email : k.komplex90@onet.eu

Świadectwo uznania nr LB-109/09

Laboratorium badawcze uznane przez Urząd Dozoru Technicznego.

PN-EN ISO 17025

Firma Komplex 90 posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania pomiarów i działa zgodnie z normą PN-EN ISO 17025.